Je bent hier:

OPENINGSUREN BASISSCHOOL DE VIERBOETE BAD EN STAD
08U40 - 11u50: voormiddag
13u10 - 15u50: namiddag
Op woensdag eindigt de school om 11u25 en op vrijdag om 15u00.

SPEELTIJDEN: 10u20-10u35: voormiddag
                          14u50-15u00: namiddag

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG KLEUTERSCHOOL NIEUWPOORT-STAD

’s morgens: 07u00-08u25

’s avonds:    16u05-18u00

Opgelet! De lagere school Nieuwpoort-stad is open vanaf 08u25 ’s morgens en tot 16u05 ’s namiddags.

                 Voor en na worden de kinderen opgevangen in de kleuterschool langs de 
                 Langestraat/Willem De Roolaan 1.

                 Zij gaan 's morgens in rij naar de lagere school en 's avonds in rij naar de kleuterschool.

U betaalt € 0,50 per begonnen half uur.

De kinderen kunnen hun huiswerk maken tijdens de opvang en krijgen een verse boterham als vieruurtje.

De opvanggelden worden verrekend via een afzonderlijke schoolfactuur.

Basisschool Nieuwpoort-bad (Franslaan 32) gaat open om 08u00 en sluit om 16u05. Er is  geen naschoolse opvang!

 

IS ER EEN SCHOOLBUS?

De kinderen kunnen opgehaald worden met de schoolbus!  
Kleuters rijden gratis.
Leerlingen in de lagere school rijden gratis wanneer zij verder wonen dan 4 kilometer van de school en er geen school van het GO! dichterbij gelegen is dan basisschool De Vierboete.
Kostprijs busvervoer in bijlage.
    

KAN IK ETEN OP SCHOOL?
Uw kind kan een warme maaltijd nemen of brengt zijn of haar lunchpakket mee. De kinderen van de kleuter en lagere school (Nieuwpoortstad) gaan ’s middags in rij naar de eetzaal van het atheneum om er te eten.


Hoeveel betaalt u nu voor een maaltijd?
€ 2,60 voor de kleuters.
€ 3,60 voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar.
€ 3,90 voor de leerlingen van het 3de tem. het 6de leerjaar.
Voor soep betaalt u € 0,60.

 

ZWEMMEN?
De kinderen gaan wekelijks of tweewekelijks zwemmen in het stedelijk zwembad van Nieuwpoort. Voor de kinderen van het 1ste leerjaar is het zwemmen gratis. De overige kinderen betalen € 1 per zwembeurt.

 

CULTURELE ACTIVITEITEN?
De leerkrachten van de school kiezen aan het begin van elk schooljaar de mooiste schoolvoorstellingen uit het overzicht van de cultuurdienst te Nieuwpoort. De prijs van  een schoolvoorstelling varieert van € 3 tot € 5.

 

WAAR GAAN WE OP SCHOOLREIS?

Eenmaal per jaar gaat de kleuterschool op schoolreis. In de lagere school gaan de kinderen afwisselend het ene schooljaar op kinderboerderij of  heuvelklassen en het andere op schoolreis.

De richtprijs voor een schoolreis in de kleuterschool bedraagt ongeveer € 20. In de lagere school is de richtprijs voor een schoolreis ongeveer € 25.

 

BETALINGEN VIA DE SCHOOLFACTUUR:

De meeste betalingen komen op de schoolfactuur. Wanneer er echter 2 schoolfacturen blijven openstaan worden de diensten van de school opgeschort. Ouders krijgen dan een schriftelijke verwittiging dat er geen warme maaltijden meer kunnen genomen worden op school of de busdienst wordt afgeschaft.